Merkezi Ankara'da bulunan ZEYNEL DÖVİZ ve ALTIN TİCARET A.Ş. Kambiyo
Mevzuatının gerektirdiği şartları yerine getirmiş olduğundan yetkili müessese
olarak faaliyette bulunması 18.7.1994 tarihinde uygun görülmüştür.